Strona główna

Nowy system wynagradzania w Raben Transport Sp. Z o.o.

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca u pracodawcy Raben Transport Sp. o.o. po blisko czterech i pół miesiąca (od kwietnia do połowy września) podpisała porozumienie w sprawie uproszczenia systemu wynagradzania dla grupy zawodowej kierowców (najliczniejszej grupy zawodowej zrzeszonej w związku).

Od poprzedniej zmiany minęły blisko 3 lata i koniecznym stało się dostosowanie systemu wynagradzania do zmieniających się warunków w branży transportu drogowego rzeczy.

W naszej firmie również obserwujemy migrację kierowców, w tym także rezygnację z pracy w Raben Transport na rzecz pracodawców niemieckich, gdzie w  zależności od umiejętności posługiwania się językiem niemieckim można znaleźć lepszą ofertę pracy niż w Polsce.

Dlatego też, z inicjatywy Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Raben Transport podjęliśmy rozmowy z pracodawcą w kierunku: podwyższenia wynagrodzenia podstawowego, uproszczenia naliczania delegacji oraz uproszczenia naliczania premii regulaminowej. Przyjęliśmy założenia, które według Komisji Zakładowej będą najbardziej optymalne i rozpoczęliśmy rozmowy.

W toku negocjacji okazało się, że nie wszystko może zostać zrealizowane od razu lub w formie, która odpowiadała założeniom zakładowej Solidarności. Na przykład konieczność zawieszenia rozmów                 o podwyższeniu wynagrodzenia podstawowego na bliżej nie określony czas. Obawialiśmy się, że przy wyrównywaniu stawek, pewna grupa kierowców – wykonująca określone stałe trasy może być stratna, ryzyko jednak podjęliśmy.

Ostatecznie stanęło na uproszczeniu systemu naliczania kosztów podróży służbowych (diety i ryczałty za nocleg) – ustanawiając stałą stawkę, w przeciwieństwie do starego systemu malejącego, oraz ustawieniu jednej stawki bazowej jako podstawę naliczania premii (nadal jest ona uzależniona od zużycia paliwa, przestrzegania przepisów czasu pracy, dbałości o sprzęt i obieg dokumentów, etc…)

Porozumienie zostało podpisane 17 września br. w listopadzie potwierdziło się, że nowy system jest lepszy od poprzedniego w wielu obszarach, m.in. kierowcom jest łatwiej obliczyć należne wynagrodzenie, zdecydowanie łatwiej jest teraz przedstawić system kandydatom na kierowców, świadczenia z tytułu podróży służbowej uległy w wielu przypadkach podwyższeniu,  pracodawca skorzystał na uproszczeniu procedur, czasochłonnym procesie naliczania oraz miało korzystny wpływ  na zmniejszenie ilości popełnianych błędów przy naliczaniu należności. Jednocześnie okazało się, że obecny system jest korzystniejszy dla wielu kierowców.

Poza negocjacjami związanymi z wynagradzaniem, pojawiły się także aspekty poza płacowe, takie jak dołożenie większych starań, aby kierowcy spędzali weekendy w domach, zapewnienie lepszego środka transportu dowozu kierowców do zaparkowanych aut poza bazą – został zakupiony mikrobus.

Biorąc wszystko pod uwagę jesteśmy optymistycznie nastawieni przed przyszłymi rozmowami z pracodawcą.

Tomasz Michalak 

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Raben Transport Sp. z o.o. , Gądki,dn. 03.12.2015 r.